Explore GameReplays...

8bit Armies, Hordes and Invaders

8bit Armies, Hordes and Invaders November 2018 1v1 Ladder

Rank Player Name Points Wins Losses Win Streak Last Active
1
1
maozd 405 30 5 4 Today, 16:29 PM
2
2
frankouski 322 17 1 3 Nov 4 2018, 09:18 AM
3
3
Dwelshy 230 13 5 0 Yesterday, 14:56 PM
4
4
D1SGR4CEFULD3AD 217 8 1 7 Nov 13 2018, 01:28 AM
5
5
peter_kulik123 212 8 5 0 Today, 01:12 AM
6
6
New Bionicle Collection 209 8 1 4 Nov 11 2018, 17:00 PM
7
7
Burtsp 195 11 4 0 Nov 16 2018, 03:41 AM
8
8
AMERICA_IS_#1 193 10 6 0 Nov 11 2018, 04:54 AM
9
9
yee yee bruther 192 6 10 1 Nov 11 2018, 04:54 AM
10
10
OnlyNativeOnline 189 6 4 0 Yesterday, 18:41 PM
11
11
ThijmenH A.K.A Kech-men 169 7 1 0 Yesterday, 15:53 PM
12
12
OXSYO的马甲 158 14 16 0 Today, 14:11 PM
13
13
RoyBatty 157 4 11 3 Nov 16 2018, 03:41 AM
14
14
theworriestkill 141 5 2 2 Nov 13 2018, 19:02 PM
15
15
benderov90 141 6 8 1 Today, 01:12 AM
16
15
(ESP) ♡ Dasky ♡ 120 4 0 4 Nov 6 2018, 18:36 PM
17
15
arafat200 120 4 0 4 Nov 12 2018, 02:51 AM
18
15
oldman 115 4 11 0 Today, 16:29 PM
19
15
「Cr4zy | Pi3t」 107 3 1 3 Nov 14 2018, 15:30 PM
20
15
Gavin_Quack 99 3 3 3 Yesterday, 04:13 AM
21
16
Aver [GFX] 94 3 2 1 Nov 6 2018, 22:17 PM
22
16
iYeet 3S 94 3 0 3 Nov 9 2018, 21:45 PM
23
16
will 94 3 0 3 Nov 11 2018, 06:25 AM
24
16
Skill 94 3 0 3 Nov 13 2018, 20:29 PM
25
16
Sgt_Kenne 94 3 4 0 Nov 14 2018, 15:30 PM
26 NaClErick 94 3 0 3 Nov 15 2018, 00:50 AM
27 Ivanushka(YouTube) 94 3 0 3 Today, 17:53 PM
28 FastEnder 85 3 1 0 Nov 16 2018, 17:54 PM
29 ProvenSupreme 85 2 0 2 Yesterday, 14:56 PM
30 Tyger 66 2 1 1 Nov 5 2018, 03:28 AM
31 xGUMMYxWAFFLESx 66 2 1 1 Yesterday, 02:29 AM
32 baron.zero 65 2 0 2 Nov 1 2018, 12:52 PM
33 cucklord 65 2 0 2 Nov 1 2018, 19:39 PM
34 tienchu007 65 2 0 2 Nov 2 2018, 14:08 PM
35 なつめ こよみ 65 2 0 2 Nov 3 2018, 14:22 PM
36 HerrGrievous 65 2 0 2 Nov 4 2018, 19:40 PM
37 oh_man3 65 2 0 2 Nov 7 2018, 03:15 AM
38 _ByKurt_ 65 2 0 2 Nov 12 2018, 16:19 PM
39 Finn 65 2 5 0 Nov 13 2018, 19:02 PM
40 JD 65 2 0 2 Nov 16 2018, 22:00 PM
41 Dead_By_Dawn 65 2 0 2 Yesterday, 07:50 AM
42 killerframe 63 2 3 0 Nov 6 2018, 22:17 PM
43 ReeceMario100 63 2 2 1 Today, 20:56 PM
44 Pucklet 58 2 1 0 Nov 5 2018, 02:31 AM
45 antman7891 | Gamdom.com 58 2 1 0 Nov 14 2018, 23:13 PM
46 Sgt_Neutron 52 2 2 0 Nov 6 2018, 16:57 PM
47 luukito 49 1 7 1 Yesterday, 15:53 PM
48 Pingvinowich 48 1 2 1 Today, 14:11 PM
49 TheUMi 45 1 0 1 Nov 8 2018, 19:05 PM
50 IronCharge 43 1 0 1 Nov 14 2018, 15:30 PM